ధర్మం/నీతి/విలువలు బోధించే 79 పుస్తకాలు, 14 ప్రవచనాలు ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో
————————————————
*పుస్తకాలు*
చాణక్య నీతి సూత్రాలు http://bit.ly/Dharmam-1
విదురనీతి http://bit.ly/Dharmam-2
బోధాయన ధర్మ సూత్రము http://bit.ly/Dharmam-3
ధర్మం http://bit.ly/Dharmam-4
హిందూ ధర్మ శాస్త్రము http://bit.ly/Dharmam-5
11 నీతి కథలు http://bit.ly/Dharmam-6
నీతి కథా మంజరి-1 http://bit.ly/Dharmam-7
చాణక్య నీతి దర్పణము http://bit.ly/Dharmam-8
నిర్ణయ సింధువు-1 http://bit.ly/Dharmam-9
మానవ ధర్మ శాస్త్రము http://bit.ly/Dharmam-10
అమ్మ చెప్పిన కమ్మని నీతి కథలు http://bit.ly/Dharmam-11
ఆర్ష ధర్మ సూత్రములు http://bit.ly/Dharmam-12
భారతమాత సేవలో http://bit.ly/Dharmam-13
ధర్మ సందేశాలు http://bit.ly/Dharmam-14
కుటుంబ వ్యవస్థ అవసరమా ? http://bit.ly/Dharmam-15
మహాభారత కథలు-1 http://bit.ly/Dharmam-16
ధర్మ శాస్త్ర రత్నాకరం http://bit.ly/Dharmam-17
నీతి కథామంజరి http://bit.ly/Dharmam-18
మాటల మధ్యలో రాలిన ముత్యాలు-1,2 http://bit.ly/Dharmam-19
ధర్మ ఘంట http://bit.ly/Dharmam-20
నిత్య జీవితానికి నియమావళి http://bit.ly/Dharmam-21
మంచివాళ్ళు మాటతీరు http://bit.ly/Dharmam-22
యధార్ధ మానవత్వము http://bit.ly/Dharmam-23
ధర్మ మంజరి http://bit.ly/Dharmam-24
సంపూర్ణ నీతి చంద్రిక-1,2 http://bit.ly/Dharmam-25
మహనీయుల ముచ్చట్లు http://bit.ly/Dharmam-26
రామాయణము మానవ ధర్మము http://bit.ly/Dharmam-27
భారత నీతి కథలు-1,2 http://bit.ly/Dharmam-28
బడిలో చెప్పని పాటాలు http://bit.ly/Dharmam-29
పవిత్ర సన్నివేశములు http://bit.ly/Dharmam-30
పరమోత్తమ శిక్షణ http://bit.ly/Dharmam-31
బాల శిక్ష http://bit.ly/Dharmam-32
నీతి శతక రత్నావళి http://bit.ly/Dharmam-33
నీతి వాక్యామృతం http://bit.ly/Dharmam-34
మహర్షుల హితోక్తులు http://bit.ly/Dharmam-35
మహాభారత కథలు-5 http://bit.ly/Dharmam-36
మానవ జీవితము-2 http://bit.ly/Dharmam-37
మానవ జీవితము-3 http://bit.ly/Dharmam-38
మానవ ధర్మము http://bit.ly/Dharmam-39
ధర్మ పధం కథలు http://bit.ly/Dharmam-40
విదురామృతం http://bit.ly/Dharmam-41
సంస్కృతి – సంప్రదాయం http://bit.ly/Dharmam-42
స్ఫూర్తి కణాలు http://bit.ly/Dharmam-43
హితోపదేశము-1,2 http://bit.ly/Dharmam-44
ఆర్ష కుటుంబము http://bit.ly/Dharmam-45
మనుస్మృతి http://bit.ly/Dharmam-46
పరాశర స్మృతి http://bit.ly/Dharmam-47
సనాతన ధర్మం దాని విశిష్టత http://bit.ly/Dharmam-48
రత్న త్రయము http://bit.ly/Dharmam-49
పౌర హక్కులు – విధులు http://bit.ly/Dharmam-50
నీతి సుధానిది-3నుంచి5 http://bit.ly/Dharmam-51
జాతక కథలు-1 నుంచి 5 http://bit.ly/Dharmam-52
వేమన పద్యములు http://bit.ly/Dharmam-53
ధర్మ శాస్త్రాలలో శిక్షాస్మృతి http://bit.ly/Dharmam-54
భారతంలో నీతి కథలు http://bit.ly/Dharmam-55
నీతి కథలు http://bit.ly/Dharmam-56
చందమామ కథలు http://bit.ly/Dharmam-57
నూరు మంచి మాటలు http://bit.ly/Dharmam-58
నీతి కథామాల http://bit.ly/Dharmam-59
ఋగ్వేద కథలు http://bit.ly/Dharmam-60
కాశీమజిలీ కథలు-1 http://bit.ly/Dharmam-61
అపూర్వ చింతామణి http://bit.ly/Dharmam-62
పంచతంత్రం-మిత్ర భేదం,మిత్ర ప్రాప్తికం http://bit.ly/Dharmam-63
భేతాళ కథలు http://bit.ly/Dharmam-64
భట్టి విక్రమార్కుని కథలు http://bit.ly/Dharmam-65
పేదరాసి పెద్దమ్మ కథలు-2 http://bit.ly/Dharmam-66
సుజ్ఞాన బోధిని-నీతి కథలు http://bit.ly/Dharmam-67
బాలానంద బొమ్మల పంచతంత్రం-1,2 http://bit.ly/Dharmam-68
పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య కథలు http://bit.ly/Dharmam-69
ప్రేరణార్ధక కథలు http://bit.ly/Dharmam-70
B.N.భాషితాలు http://bit.ly/Dharmam-71
అమృత బిందువులు http://bit.ly/Dharmam-72
369 మంచిముత్యాలు http://bit.ly/Dharmam-73
సంస్కృత లోకోక్తులు http://bit.ly/Dharmam-74
వేమన వేద సూక్తులు http://bit.ly/Dharmam-75
అన్ని సందర్బాల్లో సూక్తులు http://bit.ly/Dharmam-76
సజీవ సత్యాలు http://bit.ly/Dharmam-77
భర్త్రుహరి సుభాషితము http://bit.ly/Dharmam-78
సంస్కృత సూక్తి రత్న కోశః-2 http://bit.ly/Dharmam-79

**ప్రవచనాలు ***
సామాన్య ధర్మములు – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 http://bit.ly/Dharmam-VID-1
ధర్మ వైశిష్ట్యము – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 http://bit.ly/Dharmam-VID-2
సనాతన ధర్మము,నిత్యకర్మానుష్టానం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 http://bit.ly/Dharmam-VID-3
ధర్మాచరణం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 http://bit.ly/Dharmam-VID-4
ధర్మము – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 http://bit.ly/Dharmam-VID-5
జీవన యాగం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 http://bit.ly/Dharmam-VID-6
ధర్మం – అధర్మం -శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 http://bit.ly/Dharmam-VID-7
గృహస్థ, సన్యాస ధర్మం – శ్రీ ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్ గారిచే ప్రవచనం-2011 http://bit.ly/Dharmam-VID-8
మను స్మృతి – శ్రీ మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గారిచే ప్రవచనం-2010 http://bit.ly/Dharmam-VID-9
ధర్మాలు-ఆచారాలు-ఆవశ్యకత -శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015 http://bit.ly/Dharmam-VID-10
హిందూ ధర్మం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 http://bit.ly/Dharmam-VID-11
నిత్య జీవితంలో సనాతన ధర్మం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-USA-2016 http://bit.ly/Dharmam-VID-12
ప్రకృతి మాతకు నీరాజనం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 http://bit.ly/Dharmam-VID-13
వాహన ప్రయాణం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం http://bit.ly/Dharmam-VID-14

ధర్మం/నీతి/విలువలు పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు,ప్రవచనాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
Website: www.freegurukul.org

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.